Contact Portfolio Werkwijze Welkom

SEO

Wat is Search Engine Optimization (SEO)?

Voor veel bedrijven is het belangrijk dat hun site gevonden wordt via zoekmachines, zoals Google. Search Engine Optimization (SEO), oftewel zoekmachine optimalisatie, is het proces waarbij getracht wordt uw site beter gevonden te laten worden door de belangrijkste zoekmachines. Laat u niet wijsmaken door bureaus dat u 'gegarandeerd op de eerste pagina gevonden wordt'. Deze bureaus hanteren vaak methoden die er juist in resulteren dat u helemaal niet meer gevonden wordt! Klik hier voor meer uitleg.

MKGidee biedt u verschillende SEO-modules

Bij het maken van een nieuwe site is het zeer aan te bevelen om de basis-SEO module af te nemen. Deze module zal uw kans om gevonden te worden via zoekmachines aanzienlijk vergroten en bestaat uit de volgende stappen :

 • Overlegsessie (inclusief naslagwerk) waarin ter sprake komt:
  • Analyse en keuze van de meest relevante zoekwoorden
  • Advisering t.a.v. teksten (paragrafen & kopjes, link-teksten, landingpages, etc.)
  • Advisering t.a.v. de navigatiestructuur
  • Advisering t.a.v. de juiste techniek (webstandaards, gebruik van Flash, laadtijd etc.)
  • Luikbuilding: hoe doe je dit, waar begin je ?
  • Bijhouden van SEO: verandermanagement, Google Analytics
 • Het inbouwen van relevant geachte zoektermen in kopjes en teksten inclusief de onzichtbare plaatsen, zoals de title van de pagina, alt-teksten van plaatjes, title-teksten van links e.d.
 • 404-foutafhandelingspagina
 • Inbouwen van google analytics

Houdt er rekening mee dat een groot deel van de SEO door uzelf zal moeten worden uitgevoerd. MKGidee helpt u echter goed op weg!

Overigens zal MKGidee webdesign bij het opbouwen van de site altijd kiezen voor een zoekmachine vriendelijke opbouw door het volgen van de W3C webstaandaarden. Het gebruik van frames en tabellen voor layout bijvoorbeeld is uit den boze! Lees hier meer over bij het onderdeel webstandaards of ook wel webrichtlijnen.

Wanneer gebruik gemaakt wordt van Flash zullen er extra maatregelen genomen moeten worden omdat zoekmachines moeite hebben om Flash "te lezen". Bij een volledige Flash-site zal er een extra site op de achtergrond gemaakt waar de zoekmachines wel in kunnen "kijken". Ook Flash-elementen, zeker wanneer er een menu in verwerkt is, zullen bij afname van de SEO-module op de achtergrond worden weergegeven door zoekmachine vriendelijke code.

Een SEO module is er vanaf 195,-. Kijk bij de prijslijst voor de tarieven.

SEO voor een bestaande site

Hebt u al een site, maar wilt u dat deze beter gevonden gaat worden? MKGidee heeft al voor meerdere klanten laten zien dat het zeer de moeite waard kan zijn uw site eens grondig onder de loupe te nemen op het gebied van zoekmachine-vriendelijkheid.

Naast de basis-SEO bestaat er de extended-SEO module. Deze SEO module wordt toegepast op bestaande sites die niet volgens zoekmachine vriendelijke principes zijn opgebouwd. Hierbij wordt het volgende gedaan:

 • Overlegsessie (inclusief naslagwerk) waarin ter sprake komt:
  • Analyse en keuze van de meest relevante zoekwoorden
  • Advisering t.a.v. teksten (paragrafen & kopjes, link-teksten, landingpages, etc.)
  • Advisering t.a.v. de navigatiestructuur
  • Advisering t.a.v. de juiste techniek (webstandaards, gebruik van Flash, laadtijd etc.)
  • Luikbuilding: hoe doe je dit, waar begin je ?
  • Bijhouden van SEO: verandermanagement, Google Analytics
 • Het ombouwen van de (verouderde) code naar valide W3C code door o.a. verwijderen van verkeerde technieken (zoals frames en tabellen)
 • Verbeteren van de interne navigatiestructuur: het maken van extra links, een sitemap en andere extra menu's,
 • Het inbouwen van relevant geachte zoektermen in kopjes en teksten inclusief de onzichtbare plaatsen, zoals de title van de pagina, alt-teksten van plaatjes, title-teksten van links e.d.
 • 404-foutafhandelingspagina
 • Inbouwen van google analytics
 • Zoekmachine vriendelijk maken van de url's

SEO voor een bestaande site is er vanaf 595,-. Kijk bij de prijslijst voor de tarieven.

Bijhouden SEO in onderhoudscontract

Voor een goede ranking bij de zoekmachines is het belangrijk dat er, naast de initiële aanmelding, de SEO gedurende het jaar wordt voortgezet. Hierbij valt te denken aan het regelmatig kijken naar de ranking & site-statistieken, continue link-building en het verbeteren van keywords/zoektermen. Dergelijke SEO kan worden meegenomen in een onderhoudscontract. Kijk bij de prijslijst voor de onderhoudstarieven.

PageRank

Nog even iets over het begrip PageRank. Want wat is dat nu precies? Google's page-rank is een indicator die Google aan uw site toekent. Het is een numerieke waarde die weergeeft hoe belangrijk die pagina (volgens Google) is op het internet. De minimale waarde is 0 en de maximale waarde (die alleen Google zelf haalt) is 10. In de praktijk blijkt een page-rank boven de vijf alleen voor de grotere bedrijven en/of zeer goed bezochte sites haalbaar.

De pagerank van een pagina houdt rekening met het aantal pagina’s en het aantal links op die pagina’s die vanuit het WWW naar de betreffende pagina leiden. Ook de pagina’s en links van de web site zelf! (internal linking).

De page-rank is een van de factoren, naast bijvoorbeeld bezoekersaantallen & opbouw van uw site, die bepalen hoe goed u scoort bij de zoekmachines.

Wat is de page-rank van uw site? Check deze hier.

De page-rank van MKGidee webdesign: Display Pagerank